0 (ks) - 0,00€

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Giltrade s.r.o.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58093/B
 
Sídlo: Kráľová pri Senci 480
900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 44 748 761
IČ DPH: SK 2022811219
Registračné číslo sprostredkovateľa: SK 300176
Štatutárny orgán: Róbert Seják, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK83 1100 0000 0029 4203 9565
Mobil: 0905/758 273
E-mail: info@carneeval-sk.sk